Kabel Telekom Kontakt

Identifikačné údaje podniku:

Obchodné meno: KABEL TELEKOM, spol. s r.o.

Zápis v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 6656/S

Sídlo: Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec

IČO: 36 043 834

Bankové spojenie: SK1011000000002623171227

047 /433 16 80

office@kabeltelekom.sk

Servis

Lučenec:

+421 903 735 554

+421 911 735 449

office@kabeltelekom.sk

www.kabeltelekom.sk

IČO: 36043834

Rimavská Sobota

+421 903 735 449

Levoča

+421 905 480 679 - Ľuboš Kovalík

Zákaznícke centrum pre Lučenec a Rimavskú Sobotu


Zobraziť Kabel Telekom - LC na väčšej mape

Mateja Bela 2
984 03 Lučenec

+421 (47) 433 16 80

Zákaznícke centrum pre Levoču

Ľuboš Kovalík
Žiacka 8,
054 01 Levoča

+421 905 480 679