Pokrytie TV signálom cez rozvody KABEL TELEKOM v meste Lučenec

Zoznam pokrytých oblastí

A.Bernoláka

 

A.Jiráska

 

Bazovského

 

Budovateľov

 

Daxnerova

 

Dekréta Matejovie

 

Duklianskych hrdinov

 

F.Palackého

 

Gagarinova

 

Haličská cesta

 

J.Alexyho

 

J.Fándlyho

 

J.Martinčeka

 

Jánošíková

 

Jókaiho

 

K.Supa

 

Kláštorná

 

Kolonáda

 

Kukureliho

 

Kvetná

 

L.N.Tolstého

 

L.Novomeského

 

M.Bela

 

M.Gorkého

 

M.Kukučína

 

M.Nešpora

 

M.Rázusa

 

Marš. Malinovského

 

Mierova

 

Novohradská

 

Nám.Republiky

 

Okružná

 

Rúbanisko I

1 - 15 , 17 - 27

Rúbanisko II

7, 8, 17, 18, 20 - 28, 30 - 38, 40 - 48, 50 - 58, 61 - 75

Ľ.Štúra

 

Študentská

 

Štvrť M.R.Štefánika

 


Zoznam ulíc s dostupnou službou FTTH

Zoznam pokrytých oblastí

Barákova

 

Benku

 

Borhyho - čiastočne

 

Bratrícka

 

Čajkovského

 

Dobšinského - čiastočne

 

Dostojevského - čiastočne

 

Garbiarska

 

Gemerská cesta

 

Haličská cesta

 

Husova

 

Hviezdoslavova

 

Jarná

 

Jasná 

 

Jiskru

 

Kláštorná

 

Kollára

 

Krasku

 

Lehára

 

Letná

 

Lúčna

 

Majakovského - čiastočne

 

Malá

 

Malá Ves - Hlavná

 

Maloveská

 

Mesačná

 

Mikovíniho

 

Mlynská

 

Nábrežná

 

Nemcovej - čiastočne

 

Nešporu

 

Olbrachtova

 

Osada

 

Parašutistov

 

Parkova

 

Perlitziho

 

Potočná

 

Rádaiho

 

Revolučná

 

Robotnícka

 

Sadová

 

Slnečná - čiastočne

 

Solochova

 

Soltésovej

 

Tkáčska

 

Továrenská - čiastočne

 

Záhradná